Notice: Undefined offset: 0 in /home/brancher/public_html/articol.php on line 22

Notice: Undefined offset: 0 in /home/brancher/public_html/articol.php on line 23

Warning: getimagesize(poze/47-) [function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in /home/brancher/public_html/articol.php on line 23
Biserica “Sf. Ioan Gurǎ de Aur” de pe Uliţa copilǎriei
office@branche.ro       0727.340.355      0752.120.726

Descoperă noul site al revistei Branché! www.revistabranche.ro

Branché Nr. 11, Aprilie 2014


Carte B 37
Lunca din Mirceşti
Lumină din lumină
Biserica “Sf. Ioan Gurǎ de Aur” de pe Uliţa copilǎriei
Drumul vinului
Pictorul anemonelor
Istoria unui nume: Mǎnǎstirea Nechit
Povestea aurului alb
Muzeul de Etnografie din Vatra Dornei
Încondeierea ouǎlor în tradiţia popularǎ
Frumuseţi de lângǎ noi: Lacul Albastru
Fiesta gusturilor mexicane de la Little Texas

Biserica “Sf. Ioan Gurǎ de Aur” de pe Uliţa copilǎriei

Biserica „Zlataust” din Iași, având hramul Sf. Ioan Gură de Aur (sărbătorit pe 13 noiembrie) și Sf. Mucenic Teodor Tiron (17 februarie), a fost construită de Gheorghe Duca (domnitor al Moldovei în mai multe rânduri), în anul 1638, în nu mai puţin de 30 de zile. Astǎzi este cunoscutǎ sub numele de Biserica „Sf. Ioan Gură de Aur - Zlataust”.
Zidăria din piatră şi turnul-clopotniță, unde există o tainiță în care puteau fi ascunse obiectele de cult, în vremuri de restrişte, sunt două aspecte exterioare care particularizează şi înfrumuseţează biserica. În secolul al XVIII-lea este adăugat pridvorul de la intrare, în ideea de a proteja monumentul sculptat de italianul Nach Zut Canova și necropola familiei Romano. Tot aici se află şi câteva monumente funerare aparținând vornicului Georgi Romalo, soției sale, Emilu Max și altor membri ai familiei. Săpăturile din 1968 au scos la iveală, lângă zidul de nord al Bisericii, mormântul cunoscutului cântăreț și cobzar Barbu Lăutarul, pe numele lui adevărat Barbu Muntean.
Din acelaşi secol datează şi pictura care zugrăveşte catapeteasma. Icoanele împărătești sunt deosebite, mai ales că păstrează coronițele din metal argintat, iar icoana Mântuitorului Îl întruchipează pe Iisus Hristos ţinând în mână globul pământesc, decorat cu un brâu de alpaca. Icoana Sfîntului Ioan Gură de Aur, din pridvorul bisericii este, de fapt, o frescă realizată de profesorul Constantin Călinescu.
De asemenea, arhiva Bisericii Sf. Ioan Gură de Aur este bogată în acte şi documente de la 1800, cât şi cărţi vechi, existând, în acest sens, o adevărată colecţie de cărţi de cult, dar şi de cultură universală, în limbile greacă şi slavonă.
Alte obiecte de valoare adăpostite de Biserica Zlataust sunt un epitrahil unicat şi cusut din fir metalic, cu 14 sfinți, care datează din 1720, două mânecuțe preoțești care sunt cusute cu fir metallic, din anul 1792, potirul din argint cu inscripție, ce datează din anul 1805, donat bisericii de către soții Dimitrie și Elena Albescu, care au mai dăruit şi alte obiecte valoroase, atât din punct de vedere artistic, cât şi istoric.
Un obiect mai special este potirul înalt de 0,38 metri, cu picior din bronz aurit, ornat cu gravuri reprezentând o viță de vie și chipul celor patru evangheliști. Din acest potir se împărtășeau scriitorii și poeţii Iașului, care obişnuiau să vină în acest sfânt locaş, printre care îi amintim pe Ionel Teodoreanu, Otilia Cazimir sau George Lesnea. Inscripția Chiril arhimandrit 1835, alături de aceleași motive florale, se află și pe discul cu diametrul de 0,25 metri, steluța (dăruite de soţii Dimitrie și Elena Albescu) și lingurița aurită de împărtășanie. Aşadar, există o legătură de suflet între Biserica Zlataust şi lumea scriitoricească, întrucât parfumul amintirilor despre uliţa Zlataust se strecoară şi în paginile de roman ale lui Ionel Teodoreanu, în “Fata din Zlataust”, “Ulița copilăriei” sau “Casa bunicilor”, pagini zugrăvite cu o sensibilitate şi un farmec aparte. Astfel, uliţa bisericii avea să-şi găsească locul într-o atmosferă patriarhală şi tihnită, cu tuşe de poezie şi jocuri copilăreşti, dintr-o lume arhaică, uitată de rele şi timp.

 

Luisa Ţuculeanu