office@branche.ro       0727.340.355      0752.120.726

Branché Nr. 33, Aprilie 2016


Interviul lunii: PhD. Dr. Ioan Sorin Stratulat
Diabetul zaharat gestațional - o boală pentru două generații
TERAPIA TECAR
Stop ATCP!
Cai, zâmbet şi terapie - Centrul de Hipoterapie și Echitație „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”
Beneficiile legumelor de primăvară
Hipnoza un lucru real sau o ficţiune?
Carte: "Jurnalul unei fete greu de mulţumit" de Jeni Acterian
Mănăstirea din poiana pustnicilor
Casa argintarului din Bistriţa
Castelul Cantacuzino din Buşteni

Cai, zâmbet şi terapie - Centrul de Hipoterapie și Echitație „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

 

„Ce este zâmbetul?” este o întrebare pentru care nici măcarștiințapânăînacest moment nu are un răspunsmulțumitor. Simplitatearăspunsului o găsimcelmai bine înpurtarea de zi cu zi a copiilornoștri.Cezâmbetpoate fi maisincerdecât al uneifetițe de doardoianișorcălarepeuncal?  Cu ceputemcomparaoarenzâmbetulunuicopil special aflatînpreajmaunuical care îicucereșteemoțiile, pânăînacel moment pruncultrăindîntr-o lumefabricată de propriasaminte?
La început de drum, Centrul de HipoterapieșiEchitațieaflat sub pazaSfântuluiMareMucenic Gheorghe, este un proiect de sufletimplementatșidezvoltat de cătreFundațiaSolidaritateșiSperanță a ArhiepiscopieiIașilor. Beneficiind de o finațare POSDRU încadrulproiectului „Pașispreincluziuneasocialăprindezvoltareaeconomieisociale”, Centrul de HipoterapieșiEchitațieeste o Structură de EconomieSocialăce a luatființăînanul 2015. 
La doarcâțivakilometri de zgomotulCapitaleiMoldovei, la umbra unuistejar secular, darșilângăstreșinaunuifrumoasebiserici, încomunaBârnova, Centrulîșipropunesăoferezâmbeteunorcopiipentru care viața nu a fosttocmaiblândă. Și nu doarpentruaceșticopii, ci pentrutoțicei care vordescoperibucuria de a staînpreajmacailor.
Instituțiadispune de unadăpost de cabaline cu zeceboxeșispațiiaferentepărții administrative, o clădire de recepție cu sală de fizioterapie, cabinet psihologic, vestiareșidușuri, darși un manejgeneros. Personalulestealcătuit din manager, psiholog, kinetoterapeut, instructor de echitație, instructor de hipoterapieși un îngrijitor. De la HergheliaRădăuți, județulSuceavaau fostadușidoicaidin rasa Shaghia Arabşi un exemplar din rasa Pur-sângeEnglez, special antrenațipentru a lucra cu copiii, în special cu cei cu autism șialteafecțiuni din spectrulacestuia. Cailor li s-au alăturatșidoiponei din rasa Shetland.
Centrul de HipoterapieșiEchitațieși-a începutactivitateaînanul 2015 acordândservicii de hipoterapieșiechitațieunuinumărînsemnat de copiice au fostdiagnosticați cu afecțiuni din spectrulautismului. Peviitoractivitățilevor fi diversificateincluzândplimbări cu trăsura, traseede anduranță, workshopuri, iaractivitatea de bază – hipoterapia, vaconstituiun sprijinacordat din tot sufletul.Adresându-se tuturor copiilor, în special celor care manifestă tulburări din spectrul autismului, centrul de hipoterapie se dorește o alternativă la terapiile ocupaționale promovate în mediul social actual.
De ce hipoterapie?
Călăria terapeutică, denumită și terapia asistată de cai, înseamnă folosirea calului în activități de recuperare psihomotorie, sub asistența directă a unui psihoterapeut și a unui antrenor de hipoterapie. Această formă mai nouă de terapie asistată implică aşezarea copilului pe cal şi răspunsul acestuia la cele trei mişcări de legănare ale calului, fiind stimulată astfel dezvoltarea emoțională, socială dar și cea motorie. 
A fost demonstrat științific că echitația psihoterapeutică vine și în ajutorul copiilor cu deficiențe de atenție și memorare. Creierul se relaxează în timpul ședințelor de călărie, momentele ulterioare dedicate memorării și învățării beneficiind de o concentrare maximă. Persoanele excluse din societate, copii ce trec prin traumele unui familii aflate în divorț sau cei care suferă de depresie își poate găsi mai ușor momente de liniște și alinare în preajma cailor.
Beneficiile hipoterapiei
Tot mai multe studii recente dezvăluie faptul că în urma acestei terapii există rezultate promițătoare în ceea ce  privește recuperarea unor afecțiuni  neuropsihice, neurolingvistice și chiar neuromotrice. Sintetizând principale studii științifice, hipoterapia are numeroase beneficii în dezvoltarea copiilor:
- creşterea încrederii în sine și stabilitate emoțională;
- dezvoltarea atenţiei și memoriei;
- apariția și dezvoltarea limbajului;
- îmbunătăţeşte postura corpului și echilibrul, ajutând la un mers corect în cazul copiilor;
- creșterea interesului pentru lumea înconjurătoare;
- dezvoltarea răbdării;
- creșterea  capacitații de asumare a responsabilităților;
- controlul emoțional și autodisciplina;
- interesul, respectul și grija față de animale;
- integrarea socială și o mai bună comunicare;
Oameni și cai, împreună vor sluji la binele unor copii ce au nevoie de atenția noastră, cu scopul de a primi o șansă în plus la o viață normală în care bucuria să nu fie un privilegiu exclusivist.
www.hipoterapiaiasi.ro
0760.282.020/0771.647.602
Articol realizat de Nicolae Pintilie

„Ce este zâmbetul?” este o întrebare pentru care nici măcar știința până în acest moment nu are un răspuns mulțumitor. Simplitatea răspunsului o găsim cel mai bine în purtarea de zi cu zi a copiilor noștri. Ce zâmbet poate fi mai sincer decât al unei fetițe de doar doianișori călare pe un cal?  Cu ce putem compara oare zâmbetul unui copil special aflat în preajma unui cal care îi cucerește emoțiile, până în acel moment pruncul trăind într-o lume fabricată de propria sa minte?

 


La început de drum, Centrul de Hipoterapie și Echitație aflat sub paza Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, este un proiect de suflet implementat și dezvoltat de către Fundația Solidaritate și Speranță a Arhiepiscopiei Iașilor. Beneficiind de o finațare POSDRU în cadrul proiectului „Pași spre incluziunea socială prin dezvoltarea economiei sociale”, Centrul de Hipoterapie și Echitație este o Structură de Economie Socială ce a luat ființă în anul 2015. La doar câțiva kilometri de zgomotul Capitalei Moldovei, la umbra unui stejar secular, dar și lângă streșina unui frumoase biserici, în comuna Bârnova, Centrul își propune să ofere zâmbete unor copii pentru care viața nu a fost tocmai blândă. Și nu doar pentru aceșticopii, ci pentru toțicei care vor descoperi bucuria de a sta în preajma cailor. Instituția dispune de un adăpost de cabaline cu zece boxe și spații aferente părții administrative, o clădire de recepție cu sală de fizioterapie, cabinet psihologic, vestiare și dușuri, dar și un manej generos. Personalul este alcătuit din manager, psiholog, kinetoterapeut, instructor de echitație, instructor de hipoterapie și un îngrijitor.

 

De la Herghelia Rădăuți, județul Suceava au fost aduși doicai din rasa Shaghia Arabşi, un exemplar din rasa Pur-sânge Englez, special antrenați pentru a lucra cu copiii, în special cu cei cu autism și alte afecțiuni din spectrul acestuia. Cailor li s-au alăturat și doi ponei din rasa Shetland.

 

Centrul de Hipoterapie și Echitație și-a început activitatea în anul 2015 acordând servicii de hipoterapie și echitație unui număr însemnat de copii ce au fost diagnosticați cu afecțiuni din spectrul autismului. Pe viitor activitățile vor fi diversificate, incluzând plimbări cu trăsura, trasee de anduranță, workshopuri, iar activitatea de bază – hipoterapia, va constitui un sprijin acordat din tot sufletul. Adresându-se tuturor copiilor, în special celor care manifestă tulburări din spectrul autismului, centrul de hipoterapie se dorește o alternativă la terapiile ocupaționale promovate în mediul social actual.

 

De ce hipoterapie?

 

Călăria terapeutică, denumită și terapia asistată de cai, înseamnă folosirea calului în activități de recuperare psihomotorie, sub asistența directă a unui psihoterapeut și a unui antrenor de hipoterapie. Această formă mai nouă de terapie asistată implică aşezarea copilului pe cal şi răspunsul acestuia la cele trei mişcări de legănare ale calului, fiind stimulată astfel dezvoltarea emoțională, socială dar și cea motorie. A fost demonstrat științific că echitația psihoterapeutică vine și în ajutorul copiilor cu deficiențe de atenție și memorare. Creierul se relaxează în timpul ședințelor de călărie, momentele ulterioare dedicate memorării și învățării beneficiind de o concentrare maximă. Persoanele excluse din societate, copii ce trec prin traumele unui familii aflate în divorț sau cei care suferă de depresie își poate găsi mai ușor momente de liniște și alinare în preajma cailor.

 

Beneficiile hipoterapiei
Tot mai multe studii recente dezvăluie faptul că în urma acestei terapii există rezultate promițătoare în ceea ce  privește recuperarea unor afecțiuni  neuropsihice, neurolingvistice și chiar neuromotrice. Sintetizând principale studii științifice, hipoterapia are numeroase beneficii în dezvoltarea copiilor:
- creşterea încrederii în sine și stabilitate emoțională;- dezvoltarea atenţiei și memoriei;- apariția și dezvoltarea limbajului;- îmbunătăţeşte postura corpului și echilibrul, ajutând la un mers corect în cazul copiilor;- creșterea interesului pentru lumea înconjurătoare;- dezvoltarea răbdării;- creșterea  capacitații de asumare a responsabilităților;- controlul emoțional și autodisciplina;- interesul, respectul și grija față de animale;- integrarea socială și o mai bună comunicare;

 

Oameni și cai, împreună vor sluji la binele unor copii ce au nevoie de atenția noastră, cu scopul de a primi o șansă în plus la o viață normală în care bucuria să nu fie un privilegiu exclusivist.

 

www.hipoterapiaiasi.ro

0760.282.020/0771.647.602

 


Articol realizat de Nicolae Pintilie