office@branche.ro       0727.340.355      0752.120.726

Descoperă noul site al revistei Branché! www.revistabranche.ro

Branché Nr. 38, Septembrie 2016


Interviu: Cristi Iliuţă, somelier Little Texas
Un start de nota 10 la începerea școlii
Psoriazis: cauze și metode de tratament
CT – COMPUTER TOMOGRAFIA
Celulita – duşmanul multor femei
Adaptarea copilului la colectivitate
Paşaport către neuitare
Cȃnd ȋngerii pictează
Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”

 

 

Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu”, alături de alte vechi zidiri ieşene care au aparţinut familiei Kogălniceanu, este un reper spaţio-temporal la care suntem obligaţi să raportăm „rutele de viaţă creatoare” ale istoricului, gazetarului, scriitorului, avocatului, omului politic, dar şi pe ale omului Mihail Kogălniceanu (1817-1891).

 

Personalitate complexă a secolului al XIX-lea, „natură aleasă ce cu greu încap câte două alături într-un veac” (A. D. Xenopol), „acest om genial” a fost un remarcabil orator şi diplomat, exponentul generaţiei de ctitori ai României moderne, ale cărui obiective declarate şi perseverent urmărite au fost dezvoltarea conştiinţei naţionale, făurirea statului naţional, obţinerea, recunoaşterea şi respectarea independenţei.

Mihail Kogălniceanu a fost aghiotant domnesc pe vremea lui Mihalache Sturdza, director al Teatrului Naţional din Iaşi (alături de V. Alecsandri şi C. Negruzzi), fondator şi redactor al revistei „Dacia literară”, profesor la Academia Mihăileană, participant la revoluţia de la 1848, mare unionist şi cel mai important colaborator al lui Alexandru Ioan Cuza, membru al Divanului Ad-hoc, prim ministru, ministru de externe, ministru de interne şi ministru plenipotenţiar al României în Franţa. Născut în Iaşi, la 6 septembrie 1817, a încetat din viaţă pe 21 iunie 1891, la Paris, iar trupul său a fost adus în ţară şi înmormântat în cavoul familiei aflat în Cimitirul Eternitatea din Iaşi.

 

Casa care găzduieşte azi Muzeul Memorial „Mihail Kogălniceanu” i-a avut oaspeţi de seamă pe paşoptiştii C. Negri, V. Alecsandri, Al. Russo, dar şi pe domnii Mihail Sturdza şi Grigore Alexandru Ghica. Tot aici se afla Mihail Kogălniceanu când a primit vestea alegerii lui Alexandru Ioan Cuza drept candidat la tronul Moldovei şi tot aici a fost găzduit principele Carol în aprilie 1869, la cea de a cincea sa vizită făcută la Iaşi.

 

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, casa a suportat serioase deteriorări. Între anii 1946-1948, în urma demersurilor profesorului universitar Gheorghe Băileanu, care era preşedintele Epitropiei Institutelor Şcolare, au fost refăcute integral clădirile din incinta proprietăţii, iar casa a fost reconstruită păstrându-i-se forma originală. În anul 1955 casa a fost declarată monument istoric, prin efortul susţinut al aceluiaşi profesor Gheorghe Băileanu.

 

Sursa: “Complexul Muzeal Naţional Moldova”, Iaşi