office@branche.ro       0727.340.355      0752.120.726

Branché Nr. 78, Ianuarie 2020


Vertebroplastia
Alunele de pădure
Mănăstirea Brebu

Mănăstirea Brebu

 

Mănăstirea Brebu din comuna Brebu, judeţul Prahova a fost zidită de Matei Basarab, domnul Ţării Româneşti. Zidirea mănăstirii a început la o dată cuprinsă între anul 1639, când într-un hrisov, Matei Basarab amintind mănăstirile zidite de el până atunci, nu menţionează Mănăstirea Brebu şi 27 noiembrie 1641, când o aminteşte între mănăstirile zidite de el „de iznoavă din temelie”.

 

Matei Basarab va fi găsit însă la Brebu o aşezare bisericească mai veche. Astfel, la 20 august 1596, Mihai Viteazul întăreşte ocina lui popa Fratcan, moşnean din Brebu, care şi-a piedut „zapisele de proprietate” când blestemaţii de turci i-au robit fiii şi fiicele şi pe preoteasa lui şi „au rămas numai singur popa Fratcan şi fiii lui Baico şi Radul”. Primii dintre cei 19 moşneni din Brebu ce iscălesc actul de vânzare al moşiei lor, Podul Cheii lui Matei Basarab, la 9 martie 1642, sunt ”Popa Irimia şi Iacov Călugărul cu fraţii lui”. Împrejurările politice de atunci, probabil, nu i-au îngăduit lui Matei Basarab să termine de zidit Mănăstirea Brebu, fiind isprăvită abia de Constantin Brâncoveanu.

 

Mănăstirea Brebu a rămas liberă, adică neînchinată vreunei alte mănăstiri din ţară sau de la Locurile Sfinte, până la 8 mai 1750, când domnul Grigore al II-lea Ghica o închină metoh spitalului ”Sfântul Pantelimon”, zidit de el. Rămâne metoh al spitalului ”Sfântul Pantelimon” până în 1863, când este desfiinţată ca mănăstire şi transformată în biserică de mir.

 

În decursul timpului, din cauza vechimii şi a cutremurelor, s-a simţit nevoia ca mănăstirea să fie reparată. Astfel, o catagrafie din 25 decembrie 1790 ne spune că biserica era „dăsvălită, casile cele mai mari învăliş nu au, numai zidurile sale”. Mănăstirea este reparată radical la sfârşitul veacului al XVIII-lea. Cutremurele din 1802 şi cele următoare o avariază grav dărâmând şi turlele originale din cărămidă. Aceste avarii sunt reparate de Egumenul Isihie, între anii 1828-1836. Acesta repară radical biserica, zidind clopotniţa, zidurile curţii, turlele din lemn şi casa egumenească. Aceste reparaţii au modificat mult stilul în care fusese zidită mănăstirea de către Matei Basarab.

 

Toate lucrările de restaurare din perioada 1939-1963 s-au executat din iniţiativa şi purtarea de grijă de fiecare zi a preotului paroh al bisericii, sub coordonarea Direcţiei Monumentelor Istorice şi a Arhiepiscopiei Bucureştilor.

 

 

Începând cu anul 2012, prin purtarea de grijă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Mănăstirea Brebu a fost reînfiinţată ca mănăstire de maici, urmând să păstreze legătura duhovnicească cu Mănăstirea Cornu, Prahova.

În anul 2014 a fost adusă în biserica mănăstirii în dar, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, o icoană omagială a Sfinţior Martiri Brâncoveni ce conţine încrustată o părticică din moaştele Sfântului Voievod Martir Constantin Brâncoveanu.

 

Sursa: arhiepiscopiabucurestilor.ro