office@branche.ro       0727.340.355      0752.120.726

Descoperă noul site al revistei Branché! www.revistabranche.ro

Obiective turistice IASI

Muzeul Unirii

Iasi, Str. Al. Lapusneanu, nr. 14 0232.314.614 www.palatulculturii.ro

Muzeul Unirii, situat în centrul oraşului, pe Lǎpuşneanu, o stradǎ de al cǎrei nume se leagǎ boema ieşeanǎ, adǎposteşte un valoros patrimoniu de istorie modernǎ. Clǎdirea muzeului, ea insǎşi un edificiu care impune atât prin stilul arhitectonic singular în peisajul Iaşului, vechimea construcţiei ( începutul secolului al XIX-lea), cât şi prin destinul ei istoric, a fost reşedinţa domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi a regelui Ferdinand. De-a lungul timpului, s-au adǎpostit aici mai multe familii boiereşti din Moldova, cum ar fi Catargi, Paladi, Cantacuzino-Paşcanu sau Ghica.Din anul 1937 edificiul ajunge în posesia statului, fiind declarat monument istoric. La îndemnul lui Nicolae Iorga se amenajeazǎ la etajul casei muzeul “Palatul Cuza- Vodǎ”. Denumit  ulterior Muzeul Unirii, deschis la 24 ianuarie 1959, este restaurat şi reamenajat recent, cuprinzând colecţii importante din istoria Unirii Principatelor Române. Astfel, la parter regǎsim aspecte ale epocii unirii, grupate tematic (dubla alegere, oamenii Unirii, politica reformatoare a domnitorului Al.I.Cuza), alǎturi de un istoric detaliat al casei.La etaj sunt reconstituite apartamentele domneşti şi principalele încǎperi ale locuinţei princiare: cabinetele de lucru ale Domnitorului şi Doamnei Elena Cuza, sufrageria, salonul, camera de biliard, salonul Doamnei. De asemenea, o importantǎ colecţie de monede vechi şi medalii completeazǎ patrimoniul muzeului, pe lângǎ o diversitate de piese cu valoare istoricǎ, memorialisticǎ, documentarǎ şi artisticǎ: documente, cǎrţi rare, hǎrţi, fotografii, costume, piese de mobilier, porţelan, argintǎrie, ceasuri, corpuri de iluminat, covoare, care au aparţinut  familiei Cuza, dar şi aristocraţiei acelor vremuri. De altfel, destinul oraşului se împleteşte în mod firesc cu cel al domnitorului care a înfǎptuit Marea Unire, fǎcând din vechea capitalǎ a Moldovei un punct de referinţǎ pe harta culturalǎ şi istoricǎ a ţǎrii.Luisa Ţuculeanu

Localizarea pe harta47.168302,27.578673